דף הביתכולליםלתרוםצור קשר
כניסה

לימודעבודת הקרבנותלכהנים

אנו מציגים תוכנית לימודית העוסקת בהלכות עבודת בית המקדש.
התוכנית מיועדת ללימוד בכוללים לכהנים,
כמו כן לכל מעוניין בלימוד עיוני בענייני הלכות עבודת בית המקדש.
הלימוד מבוסס על ספר "עבודת הקרבנות",
חיבורו של רבי אהרן הכהן חתנו של מרן החפץ חיים זצ"ל.
התוכנית מסודרת לפי נושאים, וכוללת מראי מקומות, מבחן חזרה,
ומבחן אמריקאי המאפשר להתקדם משלב לשלב.

הרה"ג הצדיק רבי אהרן הכהן זצ"ל

חתנו הגדול ויד ימינו של מרן רשכבה"ג רבינו ישראל מאיר הכהן בעל החפץ חיים זיע"א, מי שחיבר יחד אתו את ה"משנה ברורה" ועוד מספריו הקדושים, הוא הגאון הצדיק רבי אהרן הכהן קאגאן זצ"ל, שנודע בספרו הגדול "עבודת הקרבנות" על עניני קדשים, ובערוב ימיו עלה עם משפחתו לארה"ק, ומנוחת כבודו בהר הזיתים בין גדולי ירושל ים זיע"א. הספר והמחבר

המלצות

מכתב-המלצה מראשי הישיבות

שלמי תודה וברכה

להר"ר אברהם-ישעי' נייווירטה הי"ו

ראש מפעל "תורת המקדש" שהעמיד לרשותנו את השימוש בספר "עבודת הקרבנות" שהוציאוהו לאור מחדש

לספריה התורנית העולמית "אוצר החכמה"

עבור הרשות להשתמש בספרי מראי המקומות

לארגון "תולדות ישורון" ומפתחי אתר יהדות ויהודים

עבור בניית אתר התכנית והתמיכה הטכנית