דף הביתללמודכולליםלתרוםצור קשר
כניסה
19 מקומות 350 כהנים
להלן מובא רשימת מקומות שנפתחו במסגרת תוכנית עבודת הקרבנות:
ישראל
ירושלים
בית כנסת חניכי הישיבות ברמות ד
הרב יוסף דוד כהן
ישיבת בית מאיר
הר"ר שלמה כהן-לוין
ישיבת משכן ישראל
הבה"ח משה כץ
ישיבת תפארת חיים (פרגר)
הבה"ח אליהו מונק
ישיבת מיר
הר"ר מרדכי כץ
ישיבת בריסק
הבה"ח דוד מנחם שווארץ
בית כנסת אור התורה בגוש 80
הרב שלמה גולדמן
ישיבת אמרי נועם
הבה"ח אליהו כהן
ישיבת קול אריה
הבה"ח יצחק יוסף אברך
ישיבת נתיבות חכמה (וולפסון)
הבה"ח שאול כהן
ישיבת נתיב הדעת (קפלן)
הבה"ח אהרן מורגנבסר
בני ברק
ישיבת פוניבז
הבה"ח צבי כהן
ישיבת משכנות התורה
הבה"ח שלום כהן ובה"ח חיים כהן
תפרח
ישיבת תושיה
הבה"ח שמואל ארנטרוי
פתח תקוה
ישיבת אור ישראל
הבה"ח יצחק כהן
באר יעקב
ישיבת גרודנא
הבה"ח יחיאל וילנסקי
ראשון לציון
ישיבת סורוצקין
הבה"ח בנימין גולקרוב
אלעד
ישיבת אטינגר
הבה"ח משה לייב אולנדר
ישיבת תורה בתפארתה
הבה"ח שמואל פלשנובסקי
ארצות הברית של אמריקה
לייקווד
Beth Medrash Govoha
R' Shmuel Aharon Sax: lbecker1836@gmail.com
שיעור מאת הרה"ג רבי יעקב יהושע זקס שליט"א, ראש כולל "כולל ראדין", נכדו של חפץ חיים, שנאמר בכנס כהנים של ארגון "בני אהרן לעבדת הקרבנות" ביום חמישי כ"ב בניסן-אסרו חג פסח תשפ"ג
שיעור מאת הרה"ג רבי אמיתי בן דוד שליט"א, במעח"ס «שחת חולין» על מתנות הכהונה בזמן הזה ומומי הקרבנות שנאמר בכנס כהנים של ארגון "בני אהרון לעבודת הקרבנות" בכ"ב בניסן תשפ"ג
שיעור בענין טהרת הכהנים. מראש בית הוראה 'טהרת הכהנים' הרה"ג רבי דוד מונק שליט"א
שיעור בהלכות מליקה (עם המחשה) מאת הרה"ג ר' אמיתי בן דוד שליט"א בעמח"ס "שיחת חולין"

סיום לימוד חלק א' של ספר "עבודת הקרבנות" בישיבת תושיה, שהוקדש לע"נ המחבר הר"ר אהרן הכהן זצוק"ל

הרה"ג ר' יעקב כץ שליט"א בשיעור בכולל יום שישי לכהנים, רמות ד

הרב הגאון ר' יגאל רוזן שליט"א בסיום לימוד חלק א' של ספר 'עבודת הקרבנות' בישיבת 'אור ישראל'

בשיעור מעשי בבית שחיתה

הרה"ג ר' נפתלי קופשיץ בכולל לכהנים 'בני אהרן לעבודת הקרבנות' ב'חניכי הישיבות' ברמות ד' י-ם

שיעור מעשי בהלכות מליקה בכולל כהנים ברמות

בכולל כהנים ברמות

קבוצת כהני ישיבת 'אור ישראל' בסיום לימוד ספר 'עבודת הקרבנות'

רב אריה הכהן פרדמאן בשיעור בכולל כהנים ביהכנ״ס 'אור התורה', רחוב אלקנה, ירושלים

הרה''ג ר' יעקב יהושע זקס, נכד של ה'חפץ חיים', בכולל יום שישי לכוהנים בירושלים ‎

לימוד עבודת הקרבנות לכהני ישיבת גרודנא באר יעקב

חבורה בישיבת 'עטרת שלמה' - סורוצקין

סיום לימוד ספר 'עבודת הקרבנות' בחבורת כהנים ישיבת גרודנא באר יעקב, מנחם אב תשפ"ב

הרה"ג רב ישראל אברהם קליין שליט"א מוסר שיעור בכולל כהנים ברמות ד', ירושלים

לימוד ספר 'עבודת הקרבנות' בחברותות בישיבת משכנות התורה

בדיקת המבחנים

מבחן חודשי בישיבת כנסת יחזקאל

שיחת חיזוק ממשגיח הגר"י קצבורג שליט"א בישיבת כנסת יחזקאל - אטינגר

שיעור לכהני ישיבת תורה בתפארתה המשתתפים בתוכנית לימודי של ארגון 'בני אהרן לעבודת הקרבנות'

חבורה בישיבת משכנות התורה

שיעור שנמסר לכהנים משתתפי התוכנית לימוד עבודת הקורבנות על ידי הרב הגאון ר' יהודה אריה רפפורט שליט"א בישיבת נתיב הדעת (קפלן)