דף הביתללמודכולליםלתרוםצור קשר
כניסה
13 מקומות 200 כהנים
להלן מובא רשימת מקומות שנפתחו במסגרת תוכנית עבודת הקרבנות:
ישראל
ירושלים
בית כנסת חניכי הישיבות ברמות ד
הרב רפאל כהן 0527627975
ישיבת בית מאיר
הר"ר שלמה כהן-לוין 0548544817
ישיבת משכן ישראל
הבה"ח משה כץ 025375112
ישיבת תפארת חיים (פרגר)
הבה"ח אליהו מונק 0534136871
ישיבת מיר
הבה"ח יעקב אופנהיימר 0533109557
בית כנסת אור התורה בגוש 80
הרב שלמה גולדמן 0587677500
ישיבת אמרי נועם
הבה"ח אליהו כהן 025871313
בני ברק
ישיבת פוניבז
הבה"ח צבי כהן 0583274094
תפרח
ישיבת תושיה
הבה"ח שמואל ארנטרוי 0534125626
פתח תקוה
ישיבת אור ישראל
הבה"ח יצחק כהן 039360300
באר יעקב
ישיבת גרודנא
הבה"ח יהושע זריצקי 0583246347
ראשון לציון
ישיבת סורוצקין
הבה"ח בנימין גולקרוב 0556754553
ארה"ב
לייקווד
Beth Medrash Govoha
R' Shmuel Aharon Sax: +4109792287, lbecker1836@gmail.com
שיעור בענין טהרת הכהנים. מראש בית הוראה 'טהרת הכהנים' הרה"ג רבי דוד מונק שליט"א
שיעור בהלכות מליקה (עם המחשה) מאת הרה"ג ר' אמיתי בן דוד שליט"א בעמח"ס "שיחת חולין"

סיום לימוד חלק א' של ספר "עבודת הקרבנות" בישיבת תושיה, שהוקדש לע"נ המחבר הר"ר אהרן הכהן זצוק"ל

הרה"ג ר' יעקב כץ שליט"א בשיעור בכולל יום שישי לכהנים

הרב הגאון ר' יגאל רוזן שליט"א בסיום לימוד חלק א' של ספר 'עבודת הקרבנות' בישיבת 'אור ישראל'

בשיעור מעשי בשבית שחיתה

הרה"ג ר' נפתלי קופשיץ בכולל לכהנים 'בני אהרן לעבודת הקרבנות' ב'חניכי הישיבות' ברמות ד' י-ם

שיעור מעשי בהלכות מליקה בכולל כהנים ברמות

בכולל כהנים ברמות

קבוצת כהני ישיבת 'אור ישראל' בסיום לימוד ספר 'עבודת הקרבנות'

רב אריה הכהן פרדמאן בשיעור בכולל כהנים ביהכנ״ס 'אור התורה', רחוב אלקנה, ירושלים

הרה''ג ר' יעקב יהושע זקס, נכד של ה'חפץ חיים', בכולל יום שישי לכוהנים בירושלים ‎

לימוד עבודת הקרבנות לכהני ישיבת גרודנא באר יעקב

חבורה בישיבת 'עטרת שלמה' - סורוצקין

סיום לימוד ספר 'עבודת הקרבנות' בחבורת כהנים ישיבת גרודנא באר יעקב, מנחם אב תשפ"ב