דף הביתללמודכולליםלתרוםצור קשר
כניסה
6 כוללים 83 כהנים
להלן מובא רשימת המוסדות שנפתחו במסגרת תוכנית עבודת הקרבנות:
ישראל
ירושלים
בית כנסת 'חניכי הישיבות' ברמות ד
הרב רפאל כהן 0527627975
בית כנסת 'אור התורה' בגוש 80
הרב שלמה גולדמן 0587677500
בני ברק
'ישיבת פוניבז'
הבה"ח צבי כהן 0583274094
תפרח
ישיבת 'תושיה'
הבה"ח משה כהן 0583270896
פתח תקוה
ישיבת 'אור ישראל'
הבה"ח יצחק כהן 039360300
באר יעקב
ישיבת גרודנא
הבה"ח יהושע זריצקי 0583246347

הרה"ג ר' יעקב כץ שליט"א בשיעור בכולל יום שישי לכהנים

בשיעור מעשי בשבית שחיתה

הרה"ג ר' נפתלי קופשיץ בכולל לכהנים 'בני אהרן לעבודת הקרבנות' ב'חניכי הישיבות' ברמות ד' י-ם

שיעור מעשי בהלכות מליקה בכולל כהנים ברמות

בכולל כהנים ברמות

רב אריה הכהן פרדמאן בשיעור בכולל כהנים ביהכנ״ס 'אור התורה', רחוב אלקנה, ירושלים

לימוד עבודת הקרבנות לכהני ישיבת גרודנא באר יעקב